Etiketter

måndag 3 oktober 2016

eTwinning ambassadörerna i Rhodos: fokus på digitalt medborgarskap

Virtuell verklighet och förstärkt verklighet kommer att erbjuda hisnande möjligheter i skolsamarbeten! Här har vi ändå en gammaldags fysisk träff som fortfarande i många avseenden - tack och lov! - är överlägsen sina virtuella kusiner.

Under 2016 handlar det mesta inom EU eTwinning om att både gammal och ung skall känna sig bekväm med att samverka och arbeta digitalt. Utan digital vana kan det inte heller - som världen ser ut idag och garanterat i ännu större utsträckning imorgon - finnas ett välfungerande medborgarskap.

Det var naturligt att temat för eTwinning-ambassadörernas träff 2016 var just 'Digital Citizenship' och hur det europeiska skolsamarbetet kan bidra till detta. eTwinning bygger på skolsamverkan genom informationstekniken och - trots att tekniken i sig helst skall verka 'bakom kulisserna' - så fanns det förstås flera workshops där vi fick ta del av intressanta tekniknyheter. Det allra roligaste och mest inspirerande var ändå att lära sig mer om många härliga projekt med stor elevaktivitet! Ett smidigt, kollaborativt samarbete över geografiska gränser med både ljud och bild skulle endast några år tillbaka ha betraktats som en orealistisk önskedröm. Idag är detta fullt genomförbart för de allra flesta flesta europeiska skolor.

Om vi går tillbaka i tiden så var många skolsamarbeten av typen 'byta grejor': brev fram och tillbaka, visa hur både fest och vardag ser ut på olika håll i Europa. Givetvis kan detta vara både mycket lärorikt och trevligt men det som aldrig har varit möjligt tidigare är dagens 'snudd på' realtidssamarbete, på riktigt, som resulterar i verkliga produkter framtagna av geografiskt vitt spridda arbetsgrupper. På det här sättet bedrivs också alltfler projekt i arbetslivet och därför har de elever som har vanan inne en enorm fördel när det är dags att i vuxen ålder sätta igång för fullt.

Som alltid var det otroligt givande att träffa närmare 150 kollegor från Europas alla hörn, med den gemensamma nämnaren att alla vill driva på internationellt samarbete som troligen också är ett av de bästa sätten att garantera en fredlig utveckling i Europa. 

På Tunaskolan i Luleå har vi en tradition att driva på och delta i internationella projekt och idag - i synnerhet med hjälp av Google Apps for Education som är byggt för samarbete - har vi troligen ett bättre utgångsläge än någonsin tidigare. Nu gäller det att vi tar vara på all den kunskap som finns i hela Luleå, inte minst på elevsidan, och satsar ordentligt internationellt. Den konferensdag som anordnas av eTwinning / UHR i Luleå 11. oktober borde bli en suverän avstamp till detta!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar